Ändfästen

Extra information om passform mm, finns i produktens beskrivning.