Hänge/Berlock

Vi håller oss till EU:s begränsning av halter av nickel, bly och kadmium i våra smyckesdetaljer. Vad det gäller nickel så får det inte avge mer än 0,2 mikrogram nickel/cm2/vecka för till exempel örhängen och 0,5 mikrogram nickel/cm2/vecka för övriga sorters smycken. Det betyder att väldigt hårda metaller så som till exempel rostfritt stål kan innehålla nickel, men eftersom metallen är så pass hård så släpper den inte ut höga värden av nickel från metallen. Viket gör att rostfritt stål är ett bra alternativ för den som är allergisk. Vi gör också stickprov på varje ny leverans, då filas en del av ytan från smyckesdelen av och testar för nickel både på ytan och på innehållet. Vad det gäller bly och kadmium så är det hur stor del av innehållet i metallen som ligger som begränsning för vad som är lagligt att sälja (0,05 viktprocent för bly och 0,01 viktprocent för kadmium). Det är i nuläget inte möjligt för oss att själv testa innehållet för bly och kadmium, men vi köper inget som våra leverantörer inte har godkänt att de håller sig inom begränsningen.

Observera att även om produkterna håller sig till begränsningen för hur mycket nickel, bly och kadmium metallen får innehålla så finns det vissa som är väldigt känsliga som kan reagera på olika metaller ändå. Kirurgiskt stål, titan, sterling silver och guld anses som de lite mer allergivänliga metallerna.